درباره شرکت ما

مرکز شبانه روزی ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل “دانا سلامت” از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات درمانی، مراقبتی و توانبخشی در منزل با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در منطقه 2 تهران آغاز کرده است.

طی سال های گذشته ما توانسته ایم به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و رفاه خانواده ها کمک کنیم و آسودگی خاطر را برایشان به ارمغان بیاوریم. همچنین فرصتی فراهم آورده ایم تا بیش از سه هزار نفر از کادر درمانی و مراقبتی بتوانند مشغول به ارائه خدمات باشند.

از ویژگی های مرکز دانا سلامت اعزام نیروهای آموزش دیده، قابل اعتماد و با حسن انجام کار می باشد.

خانواده دانا سلامت امروز گسترده تر از گذشته، با با وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات همکاری نموده حتی در دورترین نقاط شهر تهران نیز آماده ارئه خدمات به خانواده ها می باشد.

رضایت نامه ها و گواهی های صادره از سوی شما نشان می دهد ما همیشه به تعهداتمان عمل می کنیم.

در حال حاضر از اهداف پیش روی مرکز دانا سلامت فراهم کردن بستری است تا در آن تمامی خانواده ها در دورترین نقاط کشور بتوانند با آسودگی خیال در خانه ی خود و فارغ از هرگونه نگرانی، شاهد بهبودی و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی و رفاه عزیزان خود باشند.

به استناد آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه خدمات پزشکی و تخصصی درمانی، توسط کادر پزشکی و پیراپزشکی مرکز دانا سلامت به شماره ثبت 152531-3 و خدمات غیر درمانی و صرفا نگهداری و مراقبتی توسط شرکت “دانا سلامت همیار” که همکار این مرکز می باشد انجام خواهد شد